top of page

                                                          POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła typu powietrze-woda pobierają energię cieplną słońca zawartą w powietrzu i zamieniają ją na energię użytkową. Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną. Są to urządzenia przyjazne dla środowiska naturalnego.

Nowoczesne pompy ciepła mogą pracować efektywnie (przez co należy rozumieć, że ilość ciepła dostarczanego do instalacji grzewczej jest większa od zużytej energii elektrycznej) przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej, w zależności od konstrukcji, -15, -20, a nawet -25°C. Co więcej, w temperaturze ok. -10°C współczynnik efektywności energetycznej COP większości nowoczesnych modeli wynosi od 2 do 3, co oznacza, że pompa przekazuje dwa, trzy razy więcej ciepła, niż wynikałoby to ze zużycia prądu.

Pompa powietrzna nie wymaga budowy dolnego źródła ciepła, jej montaż nie jest więc uwarunkowany posiadaniem odpowiednio dużej działki (nie trzeba też jej niszczyć) czy dostępu do nadających się do wykorzystania wód podziemnych lub powierzchniowych, ponadto nie trzeba wykonywać kosztownych robót ziemnych. Nie ma ryzyka niewłaściwego zwymiarowania dolnego źródła bądź popełnienia błędów wykonawczych. Montaż urządzenia trwa zaledwie 1−2 dni.

 

 

Korzyści stosowania pomp ciepła powietrze-woda:

  • estetyczny wygląd i nowoczesny design,

  • kompaktowa budowa,

  • oszczędność powierzchni użytkowej – brak konieczności tworzenia klasycznej kotłowni,

  • gwarancja jakości i trwałości produktu ze względu na zastosowanie materiałów najwyższej klasy (stal nierdzewna),

  • niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do układów rozdzielnych,

  • bezobsługowa praca,

  • niższy koszt montażu,

  • zaawansowane możliwości sterowania, również poprzez sieć Wi-Fi

bottom of page